edwinhijmans (edwinhijmans) wrote in uitgebroed,
edwinhijmans
edwinhijmans
uitgebroed

Festival GROUND ONE, Den Haag

Vrijdag vond in Den Haag de opening plaats van het festival GROUND ONE. Het festival bundelt de activiteiten van een aantal Haagse broedplaatsen om de Haagse underground kunstscene voor een keertje zichtbaar te maken: voor het publiek.Hiervoor is door de gemeente speciaal een stevige subsidiepot uit overgebleven middelen van het broedplaatsenfonds van 2005 gereserveerd.

De opening vond vrijdagmiddag plaats in de Vrije Academie aan de Paviljoensgracht in Den Haag. Paul Cornelissen van Fonds 1818 en Marieke Bolle, PvdA-raadslid in Den Haag, mochten hier het spits afbijten. Met de nodige artistieke intermezzo's was hierna een debat georganiseerd over de positie van de kunstenaar in de samenleving. Hierop aansluitend vond er ook enige discussie plaats over de rol van broedplaatsen en over de vrijheden die broedplaatsen al dan niet zouden moeten krijgen (of nemen).
Het debat werd vrij strak, maar enigszins dwingend geleid door Ruben Maes. Hij was er enigszins debet aan dat het debat tegen het einde ontaardde in een stuk navelstaarderige haarkloverij over de wijze waarop kunstenaars zich tot de samenleving dienen te verhouden.
Niettemin bevatte het debat enkele interessante bijdragen. Kees Dorst, Professor aan de Design University te Sydney, wist in zijn verhaal een goede integratie te bewerkstelligen tussen de wijze waarop de kunstenaar zich tot de samenleving verhoudt en wat dit zal betekenen voor de manier waarop in een broedplaatsen- of cultuurbeleid moet worden omgegaan met de eisen die aan kunstenaars gesteld worden.
Hij was ook meteen de enige die deze 2 debatsonderwerpen aan elkaar wist te koppelen: Dorst constateert dat in de loop van de 20e eeuw het begrip 'autonomie' voor de kunstenaar steeds meer aan belang heeft gewonnen. De autonomie van de kunstenaar kan echter nooit absoluut zijn. Kunst is immers een communicatiemiddel en kunstenaren reflecteren in hun werk op de maatschappij. Een aantal verbindingen met de maatschappij is altijd noodzakelijk, niet alleen om in de eigen praktijk te functioneren, maar ook om de terugkoppeling op de maatschappij middels de kunst tot stand te brengen. Ten aanzien van het functioneren van kunstenaars in een 'broedplaats' geeft Dorst aan dat het voor kunstenaars van belang is om na te denken over de ruimte die zij nodig hebben om kunst te maken (de afzondering van het individu of de groep om geinspireerde kunst te maken) en deze te definieren. Alleen als zij dit voor zichzelf helder hebben, zijn zij in staat om op een zinvolle wijze de samenwerking met instanties aan te gaan binnen een broedplaatsenbeleid.
Andere bijdragen waren onder andere van Peter Bos, voorzitter Platform Haagse Broedplaatsen, die zich enigszins ergert aan de belangstelling voor de economische effecten die sinds Richard Florida's* werk aan broedplaatsen worden toegekend en aangaf dat de meeste bestaande broedplaatsen vooral met rust gelaten willen worden.

En dan was er nog de kunst.. Zoals het een gesubsidieerd initiatief vergaat sinds het strenger geworden lokale beleid in Den Haag t.a.v. vergunningen, kon men op de dag van aanvang lezen op de website dat 4 van de deelnemende initiatieven uit het programma waren geschrapt. Enigszins ironisch is hierbij dat dit naast 3 kraakpanden ook de gemeentelijke pilot voor het broedplaatsenbeleid, de Constant Rebequeplein betrof. De recente repressie van gesubsidieerde initiatieven die in kraakpanden plaatsvinden maakt dat de eerste 3 verboden niet zo vreemd overkomen: de politiek is gewoon erg ongunstig. Het niet-doorgaan van initiatieven in het eigen speeltje van de gemeente, de DCR, lijkt vooral aan te geven hoe voorzichtig de overheid hier is waar het haar eigen panden betreft.

Laten wij in het vervolg hopen dat de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten die noodzakelijkerwijs betrokken worden.bij een dergelijk project, hetzij voor subsidie, hetzij voor de vergunningen, iets beter met elkaar leren communiceren. Enig lef zal in de toekomst ook welkom zijn van de kant van de overheid. Voorlopig ligt hier met de organisatie van dit festival een mooie case voor de gemeente. Net als de kunstenaar dient zij zich ook af en toe te bezinnen op de positie die zij inneemt, zowel in het debat als in de uitvoering van haar beleid.

De website van GROUND ONE is te vinden op: http://www.hetdepartement.net

*Florida, R., The Rise of the Creative Class, 2002. In zijn boek beschrijft Richard Florida als een 'latter-day Karl Marx' de opkomst van de creatieve klasse, een nogal breed gedefinieerde groep hoogopgeleiden en creatievelingen die de meest dramatische verandering in de structuur van de 21e eeuwse economie betekenen. 'Creativity' is sterk in opkomst als productiefactor en toegevoegde waarde aan producten; steden die hier geen oog voor hebben en niet in staat zijn om maatregelen te nemen die hen helpen de creatieve klasse aan zich te binden, zullen ten onder gaan in de internationale concurrenteslag. Het boek ligt inmiddels op vele nachtkastjes, vooral van bestuurders, maar uiteraard ook het mijne, en doet zijn invloed gelden. In de praktijk is het echter erg verleidelijk voor de lezers een strategische keuze te maken uit de maatregelen die Florida aanrijkt om eigen programma's (voor bijvoorbeeld het oude thema van woningdifferentiatie) te verkopen.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 0 comments