?

Log in

No account? Create an account

Creative cities web community

Recent Entries

6/20/06 05:44 pm - edwinhijmans - ’Overheid ontbeert kennis architectuur’


DEN HAAG — Bij de overheid is te weinig vakinhoudelijke kennis over architectuur en ruimtelijke inrichting aanwezig. Bij zowel Rijk, provincies als gemeenten moet daar iets aan gedaan worden.
Dat stelt het College van Rijksadviseurs in een advies over het architectuurbeleid na 2008 dat het gisteren aan staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur) heeft aangeboden.
Als het om architectuur en ruimtelijke inrichting gaat, houdt de overheid als opdrachtgever zich nu voornamelijk met financiële en juridische sturing bezig, aldus het college. Het gebrek aan inhoudelijke expertise over architectuur gaat volgens het college ten koste van de kwaliteit van de manier waarop de overheid als opdrachtgever optreedt.

(ANP)
(uit Sp!ts, 20-06- 2006, pagina 5)

6/14/06 12:51 pm - edwinhijmans - 4 miljard voor stedelijke vernieuwing in 2009-2014


Het investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing moet omhoog, volgens minister Dekker van VROM, tot 4 miljard euro over de periode 2009 - 2014. Ten opzcichte van de voorgaande periode (2005-2009) zou dit een stijging van 2,4 miljard euro betekenen. Er zal meer geinvesteerd moeten worden in voorzieningen, vooral voor jongeren uit achterstandmilieus, aldus de minister, in tegenstelling tot de huidige situatie, waarin de nadruk vooral ligt op sloop en vervangende nieuwbouw.


Bron:
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article319755.ece/Miljarden_nodig_voor_stadswijken

6/13/06 08:35 am - edwinhijmans - Haagse kraakbeweging leeft op dankzij Dekker en Donner

In een persbericht dat ik vanochtend in mijn mailbox aantrof,
kondigt de kraakbeweging protesten op landelijk niveau aan,
tegen het voorstel van de ministers Dekker (VROM) en Donner
(Justitie) om kraken te verbieden.
Eerder spraken de G4 (in een brief die door de Haagse wethouder
Norder was opgesteld) zich al uit tegen de negatieve effecten
die een kraakverbod zou hebben in de grote steden: leegstand,
verloedering etc.


6/5/06 05:49 pm - edwinhijmans - Rotterdam Bouwt!

Zondag 4 juni vond het evenement Rotterdam Bouwt! plaats. Fatima Mzallassi, Lonti Westerkamp en Edwin Hijmans waren erbij. Rotterdam Bouwt! is een architectuurworkshop voor kinderen in de leeftijdscategorie 7-12 jaar, georganiseerd door de Rotterdamse architect Bas Gremmen. De belangrijkste doelstellingen zijn: Het enthousiasmeren van kinderen voor architectuur. Het geven van een eerste kennismaking met een vak dat nogal bepalend is voor de woonkwaliteit van mensen, zonder dat ze er ooit mee in aanraking komen. een gevolg van dit laatste is dat mensen vaak niet of nauwelijks zeggenschap hebben over het ontwerp van hun eigen woning. Bas Gremmen zou graag zien dat de "woonconsument" mondiger werd, met als gevolg dat ontwikkelaars en corporaties gedwongen worden om betere woonkwaliteit te leveren. Met name op het gebied van plattegronden laten moderne woningen volgens Gremmen te wensen over. Ik deel Gremmens opvatting dat het goed zou zijn voor de democratisering van dit wereldje, als met mondiger kopers en huurders de slechte nieuwbouw onverkoopbaar zou blijken.

Edwin

5/30/06 10:12 am - edwinhijmans - Grote steden tegen verbod op kraken

anp | Gepubliceerd op 30 mei 2006, 09:41
Laatst bijgewerkt op 30 mei 2006, 09:51

DEN HAAG - 
De vier grote steden zijn tegen een verbod op kraken. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schrijven dat in een brief aan minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting.

De minister is bezig het antikraakbeleid aan te scherpen nadat een meerderheid van de Tweede Kamer begin dit jaar hiertoe een motie had aangenomen.

De Haagse wethouder Marnix Norder heeft de brief maandag namens de G4-gemeenten verstuurd. Norder stelt dat er veel panden leegstaan in de grote steden, niet alleen woningen maar ook kantoor- en bedrijfspanden. ,,Als de plannen van de minister doorgaan, dan raken de de gemeenten een stok achter de deur kwijt in de strijd tegen leegstand.''

Verloedering

Bijna een jaar geleden klommen de G4 ook al in de pen toen minister Dekker aankondigde samen met minister Piet Hein Donner van Justitie te werken aan scherpere regels tegen het kraken. Kraakpanden en leegstaande gebouwen veroorzaken verloedering van wijken, was haar redenering. Bovendien lossen kraakpraktijken het tekort op de woningmarkt niet op.

Vlak na het kerstreces kwam de Kamer op initiatief van de LPF met de antikraakmotie. Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen trokken vervolgens het CDA en Dekkers eigen VVD fel van leer tegen het kraken. Maar het wetsontwerp hield de minister, die hommeles kreeg met de Kamer over haar moderne huurbeleid, nog op zak.

Wetsvoorstel half juni

Volgens haar woordvoerder zal het wetsvoorstel half juni worden gepresenteerd. Het is volgens hem de bedoeling krakers blijvend strafrechtelijk te vervolgen, ,,maar daar moet wel iets tegenover staan van de kant van de eigenaren van de panden, in de vorm van een deugdelijke invulling van de bestemming van de gebouwen''.

Op welke termijn het kraken in de ban gaat, is afhankelijk van het tempo van de behandeling van het voorstel in de Tweede en Eerste Kamer. Het streven is dat traject nog dit jaar af te ronden.

In de eerste twaalf maanden dat een woning of kantoorpand leegstaat, is het momenteel verboden en strafbaar het pand te kraken. Daarna mag het volgens de wet nog steeds niet, maar wordt het juridisch gezien moeilijker de krakers te laten vertrekken.

5/21/06 01:37 pm - edwinhijmans - Festival GROUND ONE, Den Haag

Vrijdag vond in Den Haag de opening plaats van het festival GROUND ONE. Het festival bundelt de activiteiten van een aantal Haagse broedplaatsen om de Haagse underground kunstscene voor een keertje zichtbaar te maken: voor het publiek.Hiervoor is door de gemeente speciaal een stevige subsidiepot uit overgebleven middelen van het broedplaatsenfonds van 2005 gereserveerd.

De opening vond vrijdagmiddag plaats in de Vrije Academie aan de Paviljoensgracht in Den Haag. Paul Cornelissen van Fonds 1818 en Marieke Bolle, PvdA-raadslid in Den Haag, mochten hier het spits afbijten. Met de nodige artistieke intermezzo's was hierna een debat georganiseerd over de positie van de kunstenaar in de samenleving. Hierop aansluitend vond er ook enige discussie plaats over de rol van broedplaatsen en over de vrijheden die broedplaatsen al dan niet zouden moeten krijgen (of nemen).
Het debat werd vrij strak, maar enigszins dwingend geleid door Ruben Maes. Hij was er enigszins debet aan dat het debat tegen het einde ontaardde in een stuk navelstaarderige haarkloverij over de wijze waarop kunstenaars zich tot de samenleving dienen te verhouden.
Niettemin bevatte het debat enkele interessante bijdragen. Kees Dorst, Professor aan de Design University te Sydney, wist in zijn verhaal een goede integratie te bewerkstelligen tussen de wijze waarop de kunstenaar zich tot de samenleving verhoudt en wat dit zal betekenen voor de manier waarop in een broedplaatsen- of cultuurbeleid moet worden omgegaan met de eisen die aan kunstenaars gesteld worden.
Hij was ook meteen de enige die deze 2 debatsonderwerpen aan elkaar wist te koppelen: Dorst constateert dat in de loop van de 20e eeuw het begrip 'autonomie' voor de kunstenaar steeds meer aan belang heeft gewonnen. De autonomie van de kunstenaar kan echter nooit absoluut zijn. Kunst is immers een communicatiemiddel en kunstenaren reflecteren in hun werk op de maatschappij. Een aantal verbindingen met de maatschappij is altijd noodzakelijk, niet alleen om in de eigen praktijk te functioneren, maar ook om de terugkoppeling op de maatschappij middels de kunst tot stand te brengen. Ten aanzien van het functioneren van kunstenaars in een 'broedplaats' geeft Dorst aan dat het voor kunstenaars van belang is om na te denken over de ruimte die zij nodig hebben om kunst te maken (de afzondering van het individu of de groep om geinspireerde kunst te maken) en deze te definieren. Alleen als zij dit voor zichzelf helder hebben, zijn zij in staat om op een zinvolle wijze de samenwerking met instanties aan te gaan binnen een broedplaatsenbeleid.
Andere bijdragen waren onder andere van Peter Bos, voorzitter Platform Haagse Broedplaatsen, die zich enigszins ergert aan de belangstelling voor de economische effecten die sinds Richard Florida's* werk aan broedplaatsen worden toegekend en aangaf dat de meeste bestaande broedplaatsen vooral met rust gelaten willen worden.

En dan was er nog de kunst.. Zoals het een gesubsidieerd initiatief vergaat sinds het strenger geworden lokale beleid in Den Haag t.a.v. vergunningen, kon men op de dag van aanvang lezen op de website dat 4 van de deelnemende initiatieven uit het programma waren geschrapt. Enigszins ironisch is hierbij dat dit naast 3 kraakpanden ook de gemeentelijke pilot voor het broedplaatsenbeleid, de Constant Rebequeplein betrof. De recente repressie van gesubsidieerde initiatieven die in kraakpanden plaatsvinden maakt dat de eerste 3 verboden niet zo vreemd overkomen: de politiek is gewoon erg ongunstig. Het niet-doorgaan van initiatieven in het eigen speeltje van de gemeente, de DCR, lijkt vooral aan te geven hoe voorzichtig de overheid hier is waar het haar eigen panden betreft.

Laten wij in het vervolg hopen dat de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten die noodzakelijkerwijs betrokken worden.bij een dergelijk project, hetzij voor subsidie, hetzij voor de vergunningen, iets beter met elkaar leren communiceren. Enig lef zal in de toekomst ook welkom zijn van de kant van de overheid. Voorlopig ligt hier met de organisatie van dit festival een mooie case voor de gemeente. Net als de kunstenaar dient zij zich ook af en toe te bezinnen op de positie die zij inneemt, zowel in het debat als in de uitvoering van haar beleid.

De website van GROUND ONE is te vinden op: http://www.hetdepartement.net

*Florida, R., The Rise of the Creative Class, 2002. In zijn boek beschrijft Richard Florida als een 'latter-day Karl Marx' de opkomst van de creatieve klasse, een nogal breed gedefinieerde groep hoogopgeleiden en creatievelingen die de meest dramatische verandering in de structuur van de 21e eeuwse economie betekenen. 'Creativity' is sterk in opkomst als productiefactor en toegevoegde waarde aan producten; steden die hier geen oog voor hebben en niet in staat zijn om maatregelen te nemen die hen helpen de creatieve klasse aan zich te binden, zullen ten onder gaan in de internationale concurrenteslag. Het boek ligt inmiddels op vele nachtkastjes, vooral van bestuurders, maar uiteraard ook het mijne, en doet zijn invloed gelden. In de praktijk is het echter erg verleidelijk voor de lezers een strategische keuze te maken uit de maatregelen die Florida aanrijkt om eigen programma's (voor bijvoorbeeld het oude thema van woningdifferentiatie) te verkopen.
Powered by LiveJournal.com